The Skin Papers

Nieuws

Verhalen

Galerie

Mindshakes

Contact

Perilous Ventures

twitter


Manifest van Het Vege Lijf - The Skin Papers

Ons lijf heeft betekenis – zonder dat we daarom vroegen
Hoewel we er ooit naakt, krijsend, poepend en geheel vanzelfsprekend mee geboren werden, werd ons lijf meteen ook deel van een omgeving. Een ras. Een cultuur. Een religie. In deze omgeving waren we dan ineens wit of zwart of man of vrouw of protestants of moslim of van alles daartussen, met alle gevolgen vandien.

Het persoonlijke is politiek – nog altijd
Daar is dat prachtige lijf dan. Van onszelf en voor onszelf om over te beschikken. Of toch niet helemaal? Feministes van de tweede golf constateerden: Het persoonlijke is politiek. Tuinbroeken en okselhaar ten spijt, legden ze daarmee iets bloot wat voorheen onzichtbaar was: Seksueel geweld binnenshuis, onderwaardering voor zorgtaken, dingen die zich achter de voordeur afspeelden waren niet langer een individuele zaak, het bleek een collectief verschijnsel en onderwerp van politiek/culturele keuzes.

Love Peace & Happiness – porn me up
De seksuele revolutie kwam en ging… Ze kwam, samen met het begin van ontkerkelijking, het begin van vrije markteconomie, het begin van globalisering. Ze ging, omdat persoonlijke vrijheid, idealen & emancipatiestreven (van zowel klasse, ras, sekse), ondergeschikt raakten aan het liberale denken van de markt – in de westerse wereld althans. Vrij mochten we allemaal zijn: Als het economisch opportuun was! Een van de ultieme vrijheden die economisch zeer opportuun bleek op het worldwideweb, is porno. We leven in een virtuele, verkoopbare, illusie dat alles kan en mag. Dat we vrijgevochten zijn, want, van gangbang tot Bukaki, alles staat ons seksueel ter beschikking, het laatste taboe is doorbroken. Or is it?

Talk about sex baby – schaamhaar schaamstreek schaamlip
Hoe staat het inmiddels met dat persoonlijke lichaam? In hoeverre is het onderhevig aan politiek en economie om ons heen? Hoewel westerse vrouwen "50 tinten grijs" kregen voorgeschoteld als "the next level" emancipatie en "de gesluierde monologen" al twaalf (!) jaar rondgaat in theaters, schamen we ons nog altijd een slag in de rondte: Van scheren tot laseren, schaamlipcorrectie, maagdenvliesherstel en designer-vagina's, heerst de culturele-, religieuze- en vrije markt-economie over ons schamen. In de omringende visuele cultuur lijkt er bar weinig ruimte om tot eigen fantasie te komen. Seksueel te genieten zonder last te hebben van alles waaraan dat Vege Lijf, ooit lekker krijsend en poepend, sindsdien ten prooi viel. The powers that be.

Lekker Buitenspelen – huid in de publieke ruimte
We zijn erop uit om een nieuw speelveldje op te richten. Zonder verder veel woorden vuil te maken aan alles waar we "tegen" zouden kunnen zijn, willen we mentale vrijheid heroveren die de keurslijven openbreekt. De fantasie vrij spel geven. Literatuur en fotografie, kunst en performance, zijn van oudsher plekken waar je het onverwachte mag doen. Met humor, of kritische vragen. Liefst beiden. De zinnen moeten geprikkeld worden. Dwars door geschiedenis, cultuur, religie. Dwars door gender, relatievormen, seksuele geaardheid.

Een plek voor het spelende lijf. The Skin Papers gaat op de huid zitten.